-- links

Ano ang MOSAIC?

Ang MOSAIC ay isang multilingual, non-profit agency na dedikado sa pagtulong sa mga imigrante at mga refugee sa kanilang mga pangangailangan sa pag-settle sa bansa at sa integrasyon.

Sa pamamagitan ng iba’t-ibang mga programa at serbisyo, tinutulungan ng MOSAIC ang mga kliyente nito upang lubusang lumahok sa lipunan ng Canada. Simula nang ito’y itayo mahigit 40 taon na ang nakakaraan, ang MOSAIC ay isa sa naging pinakamalaking organisasyon sa Lower Mainland na naglilingkod sa mga imigrante.

Buod ng mga Sakop na Lugar


Mga programa sa trabaho
604 254 0244
employmentprograms@mosaicbc.org


Mga programa sa pag-aaral ng ingles
604 684 8825
linc@mosaicbc.org


Mga programang pambata at pang pamilya
604 254 9626
childfamily@mosaicbc.org


Mga serbisyo ng interpreter para sa ibang wika
604 254 8022
interpretations@mosaicbc.org