-- links

MOSAIC là gì?

MOSAIC là một cơ quan bất vụ lợi, đa ngữ chuyên trợ giúp di dân và người tỵ nạn về các nhu cầu định cư và hội nhập của họ.

Qua nhiều chương trình và dịch vụ khác nhau, MOSAIC giúp thân chủ của họ tham gia trọn vẹn vào xã hội Canada. Kể từ khi ra đời cách đây hơn 40 năm, MOSAIC đã trở thành một trong các tổ chức phục vụ di dân lớn nhất trong vùng Lower Mainland.

Tóm lược các khu vực phục vụ