درباره این پروژه

مرکز آنلاین منابع تراجسیتیهای تازهوارد یک جامعهی آنلاین است که اطلاعات و پشتیبانی، ازجمله اطلاعات و منابع، و پشتیبانی از سوی همتایان یا مربی را به تراجنسیتیهای تازهوارد ارائه میکند، و بستری برای تشکیل یک شبکهی حمایتی فراهم میآورد.

طرح یک پرسش

 

تراجنسیتی تازه‌وارد کیست؟

شاید واژه‌ی «تراجنسیتی» (transgender) به گوشتان جدید باشد. در آمریکای شمالی، Transgender، که اغلب به اختصار ‘trans’ یا ‘trans*’ (علامت ستاره به معنای در بر گرفتن هویت‌های غیر باینری مثل افراد خارج از جنسیت (کوییر) است) خوانده می‌شود، چترواژه‌ایست که طیف گسترده‌ای از افراد را در بر می‌گیرد که هویت و/یا بیان جنسیتی آن‌ها با انتظارات مبتنی بر جنسیت منسوب به آن‌ها متفاوت است.

تازه‌وارد کسی است که خارج از کانادا به دنیا آمده و مهاجر یا پناهنده است. ما از همه‌ی افراد تازه‌وارد، از جمله متقاضیان پناهندگی، پناهندگان، افراد تحت حفاظت، مهاجران، دارندگان مجوز کار/تحصیل، و هرکس که احساس می‌کند در بی سی تازه‌وارد است حمایت می‌کنیم.


 


تأمین مالی توسط:

Image