• چند رونوشت از داروهایی که برایتان تجویز شده را از پزشک خود بخواهید.
  • نامه‌ای از پزشک خود درخواست کنید که گزار شما در آن توضیح داده شده است.
  • یک ذخیره‌ی ۹۰ روزه از داروهایی که برای شما تجویز شده، از جمله هورمون‌ها تهیه کنید. ممکن است تنظیم قرار ملاقات با پزشک زمان ببرد.
  • نکته‌ی مهم: طبق مقررات بهداشتی کانادا، هورمون‌هایی که خارج از کانادا خریداری شده‌اند مجاز نیستند. ممکن است به شما اجازه دهند به اندازه‌ی یک دوره‌ی درمانی یا یک ذخیره‌ی ۹۰ روزه از داروهایی که برای ۳-۲ ماه تجویز شده است همراه خود بیاورید. بیشتر بدانید
  • اگر تحت درمان جایگزینی هورمون هستید و نگران این هستید که چگونه درمان خود را بدون وقفه ادامه دهید لطفاً برای دریافت یک مشاوره‌ی ویژه با مراقبت‌های افراد ترانس بریتیش کلمبیا (Trans Care BC) تماس بگیرید. آدرس وب‌سایت:  http://www.phsa.ca/transcarebc/care-support  پست الکترونیک:  transcareteam@phsa.ca. ۱۵۱۴-۹۹۹-۸۶۶-۱؛ اگر خارج از بی سی هستید یا قادر به برقراری تماس از طریق خط رایگان نیستید: ۳۶۴۷-۶۷۵-۶۰۴.
  • پیش از ورود، ترتیب محل اقامت خود را بدهید.
  • هرگونه قرارداد اجاره را پس از رسیدن به ونکوور و بازدید از محل امضا کنید. اغلب کلاهبرداری‌هایی در مورد قراردادهای اجاره‌ی آپارتمان روی می‌دهد (برای آگاهی از جزئیات بیشتر بسته‌ی بقا (Survival Kit) را ببینید).
  • ترجمه‌ی انگلیسی رسمی از مدارک خود، از جمله دانشنامه‌ها، گواهی‌نامه‌ها، آزمون‌های مهارت زبان، و غیره تهیه کنید.
  • درباره‌ی شغل‌های محتمل در کانادا تحقیق کنید.
  • توصیه‌نامه‌های شخصی و حرفه‌ای به زبان انگلیسی تهیه کنید.

 


تأمین مالی توسط:

Trans Care BC