Para magparehistro sa Migrant Workers Forum


Ika-1 Araw – Orientation Sessions para sa Migrant Workers

Sabado, Hunyo 12 | 6:00PM – 8:00PM

Alamin kung paano gamitin ang Zoom meeting | Talakayan ng agenda | Kahalagahan ng iyong pagdalo | Pagbabahagi ang iyong mga karanasan | Mga Tanong at kasagutan

Ika-2 Araw – FORUM

Linggo, Hunyo 13 | 10:00 AM – 2:00 PM

Panel: Workers’ Rights & Responsibilities During COVID-19

Talakayan: Mga Karanasan at Rekomendasyon ng mga Migranteng Manggagawa

Panel: Mga manggagawan nahaharap sa mga problema sa kanilang employer

Open Discussion: Open Work Permit for Vulnerable Workers (OWP-V)


For more information review the Forum Flyer (PDF)


    Upang lubos na mapaunlakan ang iyong mga pangangailangan sa lengguwahe tagalog, mangyaring ipaalam sa amin sa Hunyo 8, 2021
    *Ipahiwatig ang kailangang punan

Paano pakipag-ugnayan:

migrantworkers@mosaicbc.org